Grafické štúdio
pre malé i veľké veci


X.O. Graphics

xtraordinary
graphic designČo robíme

fi lightbulbW

Grafické návrhy

vizitky
hlavičkové papiere
pozvánky
logá
letáky
katalógy
časopisy

fi lightbulbW

Grafické a DTP spracovanie

logá / logotypy
fotografie
fotomontáže
fotoretuše
grafy, tabuľky
jednoduché weby

fi lightbulbW

Multimédiá

spracovanie videa
hudba do prezentácie
interaktívne pdf 

fi lightbulbW

Efektivita

Vytvoríme pre vás databázu
na platforme OS X
(Filemaker)

Naše skripty vám uľahčia prácu
v prostredí OS X
(Applescript)

Grafika

Grafické návrhy

Od návrhu po realizáciu

Navrhneme pre vás vizitky, hlavičkové papiere, logo, letáky… Prípadne vizuál katalógu, časopisu, plagátu, alebo webovej stránky. Vytvoríme grafický dizajn obalu na CD, obalu pre produkt, etiketu… Môžete sa rozhodnúť, či si dáte navrhúť len grafiku (výstup v  dátovom formáte pdf), alebo chcete kompletnú realizáciu zakázky na kľúč.

Späť
Grafika

Grafické a DTP spracovanie

Desktop publishing
a zalamovanie

Máte vytlačený starý leták a potrebujete ho prerobiť? Alebo hľadáte štúdio, ktoré by vám pripravovalo do tlače časopis, zalomilo knihu alebo výročnú správu? Chcete pekné grafy do prezentácie? Alebo len fotomontáž či fotoretuš? Ak si viete svoje zadanie predstaviť a popísať, my vám ho zrealizujeme.

Späť
Grafika

Multimédiá

Interaktivita, obraz, zvuk

Digitálne knihy (epub, pdf), interaktívne pdf, firemné video alebo hudba pre webovú stránku, to všetko sú multimédiá. Natočenie videa, zostrihanie nahratie a postprodukcia zvuku, to je to, čo vám tiež vieme dodať.

Späť
Grafika

Efektivita

Applescript
a databázy (len pre MacOS)     

Pre zrýchlenie často opakovanej práce je možné niektoré procesy (na platforme Apple) automatizovať. Napríklad úprava TV programu v časopise, komplikované formátovanie textov a podobne. Automatické premenovanie veľkého množstva súborov podľa zadaného kritéria. Alebo vlastná databáza „na mieru“ - kniha jázd, zoznam prác pre klientov, faktúry, kalkulácie podľa individuálnych kritérií. To všetko je možné elegantne naprogramovať.

Späť