placeholder image

Logo spoločnosti Euromedia.


placeholder image

Prehliadka severských filmov.
Logo, katalógy, vstupenky, plagáty...

placeholder image

Logo spoločnosti Orava.
Logo, katalógy na kľúč, obaly na produkty...

placeholder image

Redizajn loga cestovnej spoločnosti Tatratour.
Logo, katalógy, ponukové listy...

placeholder image

Logo spoločnosti com-pass.

placeholder image

Logo časopisu TV Komplet.
Návrh loga, zalamovanie časopisu, TV programu...

placeholder image

Logo produkčnej spoločnosti.
Návrh loga, zalamovanie katalógov IFFB, filmové programy, vstupenky, letáky NAY...

placeholder image

Logo umeleckej agentúry v oblasti klasickej hudby.

placeholder image

Logo festivalu gospel music Lumen.
Návrh loga, katalógy, plagáty, vstupenky

placeholder image

Logo spoločnosti ABM.
Návrh loga, zalamovanie časopisov Fleet, Truck&business, letáky, vizitky...

placeholder image

Logo konzultačnej spoločnosti.


placeholder image

Logo časopisu Slovenka.
Návrh loga, zalamovanie časopisov, príprava Pantone tituliek

placeholder image

Inzercia Lumen.

placeholder image

Katalóg Múzeum obchodu.

placeholder image

Časopis Siemens.

placeholder image

Katalóg Orava.

placeholder image

Obaly produktov Orava.
Návrh obalu, fotenie, príprava tlačových podkladov

placeholder image

Ročenka Autoimpex.

placeholder image

Obal produktu AZM.

placeholder image

Katalóg ložísk Imet AKE.

placeholder image

Imidžový katalóg Imet.
Katalóg s renderovanými ilustráciami.

placeholder image

Firemné video.
Video pre cestovnú kanceláriu ESTA.

placeholder image

Manuál automobilky Chrysler USA.

placeholder image

Časopis Slovenka.
Redesign, zalamovanie...

placeholder image

Časopis Kilometer.
Webový časopis spoločnosti Česmad.

placeholder image

Výročná správa.
Výročná správa Wustenrot Stavebná sporiteľňa.

placeholder image

Výročná správa.
Výročná správa Wustenrot Poisťovňa.

placeholder image

Vizualizácia budovy.
3D vizualizácia budovy sídla firmy Imet.